Medier, information och tillit

Medier, information och tillit

Mycket handlar om Corona just nu och inte minst om att få rätt information. Hur människor hittar information och vilka informationskällor som människor känner tillit till är därmed viktig information för både myndigheter och medier. Hur tänker du själv kring dessa frågor? Just nu genomförs ett forskningsprojekt om medier och tillit av forskare vid Södertörns högskola som gärna vill dokumentera hur tillit till medierna utvecklar sig under den pågående Coronapandemin. 

Vi efterlyser dig som vill dela med dig av dina tankar och reflektioner kring informationen som sprids om Coronaviruset och som vill berätta om hur du hittar information som du tycker är relevant och trovärdig. Vi söker dig som under en period kan använda fem minuter per dag för att i dagboksform skriva ner dina tankar kring dessa frågor. 

Är du intresserad av att delta? Maila peter.jakobsson@sh.se. Skriv gärna “Medier och tillit” i ämnesraden. Allt inskickat material kommer att anonymiseras och du kan när som helst välja att inte längre delta i insamlingen. Materialet kommer enbart användas i forskningssyfte och kommer inte delas med tredje part. Enskilda personer kommer inte att kunna identifieras genom de publicerade forskningsresultaten.

Om du har några frågor maila gärna till Peter Jakobsson, lektor, Södertörns Högskola, peter.jakobsson@sh.se

Medverkande forskare

Peter Jakobsson, Lektor Södertörns Högskola

Anne Kaun, Docent Södertörns Högskola

Fredrik Stiernstedt, Docent Södertörns Högskola